Her finner du rapporten fra dialogkafeene med ungdommer i Telemark.


13. februar 2015 var det oppstartskonferanse for de to neste satsingsområdene i Talenter for framtida; Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen innledet konferansen, som fant sted i Langesund.Superlærer Håvard Tjora, kommunaldirektør Jo Fiske fra Asker kommune og Lene Meen fra Skien kommune bidro med spennende foredrag. I tillegg startet kommunene opp med arbeidet med de to nye satsingsområdene. Det deltok om lag 120 personer på konferansen. 
ta.no: SKIEN: Foreldre til elever i videregående skole er for dårlige til å følge opp barna og dropper foreldremøter med viktig informasjon. Nav Skien mener det får konsekvenser for om ungdommene klarer å gjennomføre.

ta.no: NOME: Talenter for framtida jobber metodisk med unge mellom 14 og 25 år. – Målet er at ingen unge i Midt-Telemark skal få passiv ytelse, sier leder, Torunn Brukåsa Kleiva.

talenterforframtida.no: Her finner du årsmeldingen for 2013

ta.no: BAMBLE: Flere elever i Telemark fullfører nå videregående. – Mitt budskap til skolene er: Hold på elevene. De som fullfører og stryker klarer seg bedre i arbeidslivet enn dem som slutter, sier forsker.

Konferanse i talenter for framtida 5. september i Langesund

Se invitasjon her:

Sider