10 000 ungdommer fanges ikke opp

Har ikke oversikt over alle som dropper ut av skolen.

Nav og den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT) skal samarbeide slik at alle som dropper ut av skolen skal få tilbud som kombinerer skole og praksis, eller som gir arbeid.

Ett problem er imidlertid at OT ikke har oversikt over målgruppen: Omkring 10.000 ungdommer er ikke fanget opp verken av OT eller av Nav.

Les hele artikkelen på forskning.no.