Her finner du rapporten fra dialogkafeene med ungdommer i Telemark.


aftenposten.no: Gutter med innvandrerbakgrunn er overrepresentert på frafallsstatistikken på videregående - men de som kommer seg gjennom utdanningsløpet parkerer de norske guttene i å ta høyere utdanning.

aftenposten.no:  Den videregående skolen bør ha like strenge fraværsregler som grunnskolen og arbeidslivet, mener professor Arnstein Mykletun. 

aftenposten.no: Fire uker i løpet av et skoleår. Så mye er hver elev i Oslo-skolen borte. I snitt. De siste fem årene har fraværet steget og steget på hver eneste videregående skole i hele Oslo. I fjor steg fraværsprosenten for første gang til over ti prosent. Det er dobbelt så høyt som blant lærerne på de samme skolene.

vg.no: I en fersk rapport stilles en alvorlig diagnose på Norge. Altfor mange unge nordmenn blir rekruttert til trygd og «naving» på grunn av frafall i skolen og manglende ferdigheter i lesing og regning.

aftenposten.no: En av tre ungdommer dropper ut før de har fullført videregående skole. De aller fleste vil finne veien til NAV. Ungdom som ikke har fullført videregående, er overrepresentert i alle NAV sine statistikker.

nifu.no: Fullført videregående er den beste garantien mot utenforskap, men arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. Det er viktig at flest mulig fullfører mest mulig av videregående, og det er bedre å fullføre noe enn ingenting. Med fagbrev er man så godt som sikret arbeid og god lønn.

Sider