Her finner du rapporten fra dialogkafeene med ungdommer i Telemark.


ta.no: Hva slags forslag har dere for å få ned fraværet og få flere til å fullføre skolen. Det er viktig at dere sier akkurat hva dere føler, og ikke pynter på svarene. Dette skal vi bringe videre i en rapport til politikerne, sier Marit Gravklev til elevene i klassen ved Hjalmar Johansen.


pd.no: Tall fra skoledatabasen, Vigo, viser at 10. klasse-elever i Porsgrunn har et snittfravær på 25,9 dager i året. Rektor Kjell Karlsrud ved Kjølnes ungdomsskole mener det må være feil i tallgrunnlaget.

aftenposten.no: Langt færre fullfører videregående og langt flere ender på trygd blant dem med dårlige karakterer på ungdomsskolen.

aftenposten.no: Jo senere du er født, desto større er sjansen for å ende på trygd som 20-åring, viser tall som Statistisk sentalbyrå la frem under onsdagens NHO-konferanse. I den samme presentasjonen la Scheel frem tall som viser at en av fem elever som får karakteren tre eller dårligere på ungdomsskolen, mottar trygd når de er 25. Dette gjelder både jenter og gutter.

ta.no: SKIEN: 90 prosent av elevene som fullfører byggfagutdannelsen i Telemark får fast jobb etter endt læretid. – Telemark har stort behov for faglært kompetanse innen byggfagene, sier Opplæringskontoret for byggfag.

dagsavisen.no: FRAFALL: Psykiske problemer er den viktigste årsaken til at elever dropper ut av videregående skole, viser ny forskning. Les mer om årsaker til at unge slutter skolen.

Sider