Her finner du rapporten fra dialogkafeene med ungdommer i Telemark.


fylkesmannen.no:  Arbeidsminister Anniken Huitfeldt er innleder når Talenter for framtida-satsningen skal møtes til konferanse i Langesund 28. august.Temaet for konferansen er "Fra ord til handling". Les mer her: 

varden.no: – Bakgrunnen er at det har vært ungdom og studenter som har søkt om sosialhjelp og ikke lykkes med å få sommerjobb. For å gjøre dem mer aktive har vi derfor valgt å gi dem en mulighet til å jobbe for sosialpenger, sier Anita Williams, teamleder ved NAV Bamble. 

dagbladet.no: Når så mange dropper ut av videregående skole medfører det en sløsing i milliardklassen.

ssb.no: Nye tall fra SSB: Telemark går opp et prosent til 69 % på gjennomføringsstatistikken for 2007-12. De fleste andre fylker holder seg stabilt eller går litt ned.   
regjeringen.no: Her finn du figurar med befolkningsframskrivingar og berekna tal på tenestemottakarar og arbeidskraftbehov innan pleie og omsorg, grunnskule og barnehage.

ssb.no: Kun 31 % av ungdommene som begynner på yrkesfag oppnår yrkeskompetanse innen fem år. Hele 45 % av de unge som starter på yrkesfag har ingen kompetansebevis fem år etter oppstart. Se udir.no: Hvor blir de av?

Sider