Her finner du rapporten fra dialogkafeene med ungdommer i Telemark.


varden.no: Mens ungdom flest trives bedre og er blitt mer skikkelige, sliter de som ikke fikser det mer. Familieøkonomien betyr mye.

ta.no: Ved utgangen av 2012 var det 14 519 mottakere av uførepensjon i Telemark. Det er en økning på 2 prosent, sammenlignet med samme periode året før.

Arne Holte
dev.t-fk.no: Frafall i skole, unge uføre og høy arbeidsledighet gir kommunene i Telemark store økonomiske utfordringer på både kort og lang sikt.

ta.no: SKIEN: Politikere og administrasjon i Skien og Porsgrunn kommuner har satt seg på skolebenken for å lære hvordan skolene skal gjøre elevene bedre. Rektorene jubler over at de nå snakker samme språk.

ta.no: TELEMARK: NAV i Telemark har fokus på tidlig innsats overfor unge, og vi setter strenge krav til aktivitet. Dette gir resultater over tid, sier direktør i NAV Telemark Terje Tønnessen i en pressemelding.

forskning.no: Elever på skoler med mye mobbing, presterer i gjennomsnitt nesten en hel karakter lavere enn elever på skoler der mobbing ikke er utbredt.

Sider