Andelen unge menn som faller utenfor skole og arbeidsliv og ender på trygd, øker kraftig.