Bedre å fullføre med stryk enn å slutte skolen

BAMBLE: Flere elever i Telemark fullfører nå videregående. – Mitt budskap til skolene er: Hold på elevene. De som fullfører og stryker klarer seg bedre i arbeidslivet enn dem som slutter, sier forsker.