Her finner du rapporten fra dialogkafeene med ungdommer i Telemark.


ta.no: Hva slags forslag har dere for å få ned fraværet og få flere til å fullføre skolen. Det er viktig at dere sier akkurat hva dere føler, og ikke pynter på svarene. Dette skal vi bringe videre i en rapport til politikerne, sier Marit Gravklev til elevene i klassen ved Hjalmar Johansen.


pd.no: Tall fra skoledatabasen, Vigo, viser at 10. klasse-elever i Porsgrunn har et snittfravær på 25,9 dager i året. Rektor Kjell Karlsrud ved Kjølnes ungdomsskole mener det må være feil i tallgrunnlaget.

aftenposten.no: Langt færre fullfører videregående og langt flere ender på trygd blant dem med dårlige karakterer på ungdomsskolen.

aftenposten.no: Jo senere du er født, desto større er sjansen for å ende på trygd som 20-åring, viser tall som Statistisk sentalbyrå la frem under onsdagens NHO-konferanse. I den samme presentasjonen la Scheel frem tall som viser at en av fem elever som får karakteren tre eller dårligere på ungdomsskolen, mottar trygd når de er 25. Dette gjelder både jenter og gutter.

ta.no: SKIEN: 90 prosent av elevene som fullfører byggfagutdannelsen i Telemark får fast jobb etter endt læretid. – Telemark har stort behov for faglært kompetanse innen byggfagene, sier Opplæringskontoret for byggfag.

aftenposten.no: Mange snakker om frafall, men få snakker med de frafalne. Hvem er de og hva vil de?

tv.nrk.no: NRK 1 Brennpunkt:

– Jeg har lyst til å være i en jobb og klare meg selv. Jeg har jo ikke lyst å dra ned på NAV og søke om penger nå, forteller Ida (20).

Men Ida har akkurat bestemt seg for å slutte på skolen. To måneder før eksamen. Hun har gått på yrkesfag i fire år, men har bare bestått ett av årene.


aftenposten.no: Å slutte skole har i dag har mye større konsekvenser enn for noen tiår siden, sier NOVA-forsker Christer Hyggen.

varden.no: – Bakgrunnen er at det har vært ungdom og studenter som har søkt om sosialhjelp og ikke lykkes med å få sommerjobb. For å gjøre dem mer aktive har vi derfor valgt å gi dem en mulighet til å jobbe for sosialpenger, sier Anita Williams, teamleder ved NAV Bamble. 

Sider