Her finner du rapporten fra dialogkafeene med ungdommer i Telemark.


ta.no: Ved utgangen av 2012 var det 14 519 mottakere av uførepensjon i Telemark. Det er en økning på 2 prosent, sammenlignet med samme periode året før.

ta.no: TELEMARK: NAV i Telemark har fokus på tidlig innsats overfor unge, og vi setter strenge krav til aktivitet. Dette gir resultater over tid, sier direktør i NAV Telemark Terje Tønnessen i en pressemelding.

Sider