Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet sitt potensial og gjennomfører videregående skole. En stor utfordring er at kontakten mellom skole og hjem reduseres etter hvert som barna blir eldre.

dagsavisen.no: FRAFALL: Psykiske problemer er den viktigste årsaken til at elever dropper ut av videregående skole, viser ny forskning. Les mer om årsaker til at unge slutter skolen.

Nylig har det kommet et nytt forebyggingsrundskriv fra 6 departementer.
Udir.no: Et nært og forpliktende samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å realisere de felles oppgavene lærerne og foreldrene har. På denne siden finner du forskningsbaserte ressurser som kan være til hjelp i skolens arbeid.