Frafall fra videregående er ofte resultatet av en prosess som har pågått over lang tid. Erfaringer fra Los- og Ny GIV-prosjektet, samt en rekke forskningsresultater, peker på at innsatsen overfor unge som sliter burde vært satt inn langt tidligere. Dersom barn og unge med begynnende utfordringer enten faglig eller sosialt fanges opp tidligere enn i dag, kan det iverksettes tiltak som hindrer at problemene eskalerer i omfang. Tidlig innsats gir både bedre resultater og er mindre kostnadskrevende for kommunene. 

13. februar 2015 var det oppstartskonferanse for de to neste satsingsområdene i Talenter for framtida; Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen innledet konferansen, som fant sted i Langesund.Superlærer Håvard Tjora, kommunaldirektør Jo Fiske fra Asker kommune og Lene Meen fra Skien kommune bidro med spennende foredrag. I tillegg startet kommunene opp med arbeidet med de to nye satsingsområdene. Det deltok om lag 120 personer på konferansen. 
fylkesmannen.no: Tallet på unge uføre telemarkinger går ned. Skryt å hente fra arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Da Talenter for Framtida-prosjektet evaluerte arbeidet sitt onsdag, var det optimisme som rådet i en smekkfull møtesal i Langesund. 

Arne Holte
dev.t-fk.no: Frafall i skole, unge uføre og høy arbeidsledighet gir kommunene i Telemark store økonomiske utfordringer på både kort og lang sikt.

Rapporter og dokumenter