Frafall fra videregående er ofte resultatet av en prosess som har pågått over lang tid. Erfaringer fra Los- og Ny GIV-prosjektet, samt en rekke forskningsresultater, peker på at innsatsen overfor unge som sliter burde vært satt inn langt tidligere. Dersom barn og unge med begynnende utfordringer enten faglig eller sosialt fanges opp tidligere enn i dag, kan det iverksettes tiltak som hindrer at problemene eskalerer i omfang. Tidlig innsats gir både bedre resultater og er mindre kostnadskrevende for kommunene. 

Rapporter og dokumenter