En undersøkelse utført av Vista analyse dokumenterte at det kan være så mange som 70 instanser involvert i arbeidet med risikoutsatte barn og unge i en mellomstor kommune.


13. februar 2015 var det oppstartskonferanse for de to neste satsingsområdene i Talenter for framtida; Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen innledet konferansen, som fant sted i Langesund.Superlærer Håvard Tjora, kommunaldirektør Jo Fiske fra Asker kommune og Lene Meen fra Skien kommune bidro med spennende foredrag. I tillegg startet kommunene opp med arbeidet med de to nye satsingsområdene. Det deltok om lag 120 personer på konferansen. 

Rapporter og dokumenter