En undersøkelse utført av Vista analyse dokumenterte at det kan være så mange som 70 instanser involvert i arbeidet med risikoutsatte barn og unge i en mellomstor kommune.


Rapporter og dokumenter