Talenter-arbeidet gir resultater

Tallet på unge uføre telemarkinger går ned. Skryt å hente fra arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Da Talenter for Framtida-prosjektet evaluerte arbeidet sitt onsdag, var det optimisme som rådet i en smekkfull møtesal i Langesund. 

Onsdag var det tid for delevaluering, der kommunene skulle legge fram rapportene fra prosjektene overganger og foreldresamarbeid. Over 100 deltakere var møtt opp, og konferansen fikk en ekstra «dytt» ved at NRK senest kvelden i forveien hadde vist Brennpunkt om telemarksungdommer som har droppet ut. Telemark har 500 unge uføre, men tallene er på vei ned – mye takket være innsats i kommuner og et engasjert næringsliv. Les mer her: