Talenter for framtida:

Konferanse i talenter for framtida 5. september i Langesund

Se invitasjon her:

<--break->

 

Talenter for framtida har fem satsingsområder:

 • Foreldresamarbeid
   
 • Gode overganger
   
 • Tidlig innsats
   
 • Tverrfaglig samarbeid
   
 • Færre på passive ytelser