Ungdom i Skien ga sine innspill til fraværsarbeidet

Hva slags forslag har dere for å få ned fraværet og få flere til å fullføre skolen. Det er viktig at dere sier akkurat hva dere føler, og ikke pynter på svarene. Dette skal vi bringe videre i en rapport til politikerne, sier Marit Gravklev til elevene i klassen ved Hjalmar Johansen.

Skien kommune og elevene ved Hjalmar Johansen var fredag første pulje ut i den nye satsingen for å redusere fravær og frafall ved skolene i Grenland. Mosab, Niklas og Preben la fram sine forslag under en kafedialog mellom ungdommer og Skiens arbeidsgruppen i Talenter for framtida.  

Les mer på TA.no

<--break->