Unge får jobbe for sosialhjelpen i Bamble

– Bakgrunnen er at det har vært ungdom og studenter som har søkt om sosialhjelp og ikke lykkes med å få sommerjobb. For å gjøre dem mer aktive har vi derfor valgt å gi dem en mulighet til å jobbe for sosialpenger, sier Anita Williams, teamleder ved NAV Bamble.