Vellykket konferanse i Talenter for framtida

13. februar 2015 var det oppstartskonferanse for de to neste satsingsområdene i Talenter for framtida; Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen innledet konferansen, som fant sted i Langesund.

Superlærer Håvard Tjora, kommunaldirektør Jo Fiske fra Asker kommune og Lene Meen fra Skien kommune bidro med spennende foredrag. I tillegg startet kommunene opp med arbeidet med de to nye satsingsområdene. Det deltok om lag 120 personer på konferansen.